Senin, 07 Juli 2014

Tsalatsatul Ushul - Ustadz Abu Isa [Download Rekaman Kajian]Download penjelasan Tiga Landasan Utama bersama Ustadz Abu ‘Isa
 1. Tsalatsatul Ushul  #1
 2. Tsalatsatul Ushul  #2
 3. Tsalatsatul Ushul #3
 4. Tsalatsatul Ushul #4
 5. Tsalatsatul Ushul #5
 6. Tsalatsatul Ushul  #6
 7. Tsalatsatul Ushul #7 
 8. Tsalatsatul Ushul #8
 9. Tsalatsatul Ushul #9
 10. Tsalatsatul Ushul #10
 11. Tsalatsatul Ushul #11

Review
Kitab Tsalatsatul Ushul
1. Judul Kitab
Para ulama berbeda pendapat tentang nama kitab ini, di antara mereka ada yang menamakan Tsalatsatul ushul dan ada pula yang menyebutnya dengan Al ushul Ats Tsalatsah.
Pemilik kitab Al Wijazatu fi Syarhi Al Ushul Ats-Tsalatsah berkata :”’Nama kitab’, penulis menamakannya dengan Al Ushul Ats Tsalatsah. Berkata dalam Ad-Duror 1/127 [jika ditanyakan kepada kamu : Apa Ushul tslatsah yang  perkara yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya ?. Maka jawablah : pengetahuan hamba tentang Robb-nya, agama-nya dan tentang Nabi-nya sholallohu ‘alaihi wa sallam].
Adapun Syaikh Abdurrohman bin Qosim Pengumpul Ad Duror As Saniyah berkata di dalam ‘Hasiyahnya’: “Hasiyah Tsalatsatul Ushul”, ini menunjukan bahwa beliau berpendapat bahwa nama kitab tersebut adalah Tsalatsatul Ushul. Demikian pula di dalam Kumpulan tulisan Syaikh Muhammad pada vol 1 tentang aqidah h. 183. Demikian pula guru kami Muhammad Al Utsaimin rohimahulloh rohmatan wasi’atan dan jazahullohu khoiron di dalam syarahnya berkata : Syarhu Tsalatsatul Ushul”. Selesai.
Syaikh Kholid Al Mushlih hafidzohulloh berkata : “Risalah ini dinamai dengan “Tsalatsatul Ushul”, ia terkenal dengan nama ini, atau dengan nama “Al Ushul Ats Tsalatsah”.
2. Penulis Kitab
Beliau adalah Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rosyid bin Barid bin Muhammad bin Masyruf bin Umar bin Wahb at Tamimi.
Lahir di daerah Uyainah pada tahun 1115 H, di rumah yang bercahaya dengan ilmu, kemuliaan dan agama. Ayahandanya seorang Ulama terkemuka, demikian pula kakeknya seorang Ulama Nejed di zamannya.
Buah pena beliau yang paling terkenal adalah :
a.  Kitabut Tauhid Aladzi Hua Haqullohi ‘Alal ‘Abid.
b.  Kasyfu Syubhat.
c.  Tsalatsatul Ushul
d.  Nawaqidul Islam.
e.  Masailul Jahiliyah.
f.  Mukhtashor Zadyl Ma’ad.
g.  Mukhtashorul Inshof WaSyarhil Kabir.
h.  Fadlul Islam.
3. Tentang Kitab
"Kitab Tsalatsatul Ushul merupakan buku induk yang wajib diketahui oleh setiap peribadi muslim, agar ia memiliki pemahaman yang sahih tentang dasar-dasar pokok agamanya.
Setiap muslim wajib mengenal Allah, Rasul dan Dinul Islam, lalu mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya, serta bersabar terhadap pelbagai gangguan yang muncul di dalamnya. Ilmu tentang Allah, Rasul dan Dinul Islam adalah ilmu-ilmu pokok. Itulah yang akan ditanyakan oleh Malaikat kubur kepada setiap manusia, saat kelak ia memasuki alam kubur. Kerana pentingnya ketiga ilmu ini, maka ia dikenal dengan sebutan Al-Ushul at-Tsalatsah atau Tsalatsatul Ushul yang artinya "Tiga(ilmu) Pokok"
4. Gambaran Umum Isi Kitab
Pemilik Al Wijazah hafidzohulloh berkata :”Masalah ketiga [Gambaran umum isi kitab], ia merupakan gambaran dari tiga bagian :
1. Muqaoddimah.
Sebagai catatan, penulis tidak secara langsung membahas Al ushul Ats Tsalatsah. Beliau memulai dengan muqaoddimah, muqoddimah tersebut berisi tiga muqoddimah dan tiga pembahasan, setiap pembahasan dimulai dengan kalimat [اعلم رحمك الله] ‘Ketahuilah ! semoga Alloh merahmatimu’.
Pembahasan pertama tentang wajibnya empat masalah.
Pembahasan kedua tentang wajibnya tiga perkara.
Pembahsan ketiga tentang penjelasan millah Ibrohim ‘alaihi wa ‘ala nabiyina as sholat wa as salam.
2. Inti Pembahasan.
Berisi tentang al ushul ats tsalatsah. Beliau memulai dengan menyebutkan al ushul ats tsalatsah. Ushul pertama tentang ma’rifatulloh.
Ushul yang kedua tentang ma’rifatud dien dan tiga tingkatannya.
Ushul ketiga tentang siroh singkat Rosul sholallohu ‘alaihi wa sallam.
3. Akhir dan Penutup Kitab.
Pada akhir kitab penulis menyebutkan pembahasan (hari) akhir. Diantaranya iman kepada kebangkitan dan hisab. Kemudian tentang pembahasan yang sangat penting, yaitu wajibnya kufur dengan thoghut disertai penyebutan makna dan dedengkotnya. Selesai kutifan dari Al WijazahTidak ada komentar:

Posting Komentar

JogjaMengaji


Selamat datang di website kumpulan rekaman kajian-kajian ustadz sunnah di jogja. Sahabat bisa mendownload audio ataupun kitab disini secara gratis selamanya.

Comments

Kategori

adab (44) akhlaq (43) bahasa arab (7) dzikir (10) fiqih (143) hadits (10) ilmu (21) jadwal kajian (1) keluarga (16) kisah (9) manhaj (29) motivasi (17) muamalah (10) murottal (2) muslimah (12) mustholah hadits (6) nikah (16) peta kajian (1) ramadhan (12) remaja (2) shalat (8) tafsir (21) tahsin (1) tauhid (54) tazkiyatun nufus (23) tips (4) ushul fiqih (30) wudhu (4) zakat (3)
Diberdayakan oleh Blogger.